ჩვენი სერვისები

ჩვენს კომპანიაში ტარდება შემდეგი ტიპის სატრანსპორტო საშუალებების ინსპექტირება

M1

M1

8 და ნაკლები მგზავრისთვის განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებები

M2

M2

8 და მეტი მგზავრისათვის განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებები 5 ტონამდე

N1

N1

ტვირთის გადასაზიდად განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებები 3,5 ტონამდე

ფილიალები

ადგილის დაჯავშნა

სტატისტიკა

LIVE ტრანსლაცია