ინსპექტირება

M1
8 და ნაკლები მგზავრისთვის განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებები
M2
8 და მეტი მგზავრისათვის განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებები 5 ტონამდე
N1
ტვირთის გადასაზიდად განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებები 3,5 ტონამდე

ფილიალები

თელავი
თბილისის გზატკეცილი #20
0350270908
ლაგოდეხი
სოფელი შრომა, სანაპიროს #5
0350270908

დაჯავშნა

თარიღი
ლოკაცია
ავტომობილის ნომერი
ტელ. ნომერი
მითითებული დროისათვის ყველა ადგილი დაკავებულია

პირდაპირი ტრანსლაცია