ინსპექტირება

M1
8 და ნაკლები მგზავრისთვის განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებები
M2
8 და მეტი მგზავრისათვის განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებები 5 ტონამდე
M3
8 და მეტი მგზავრისათვის განკუთვნილი და მეტი მასის სატრანსპორტო საშუალებები 5 ტონიდან
N1
ტვირთის გადასაზიდად განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებები 3,5 ტონამდე
N2
ტვირთის გადასაზიდად განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებები 3,5-დან 12 ტონამდე
N3
ტვირთის გადასაზიდად განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებები 3,5-დან 12 ტონიდან
O3
მისაბმელები და ნახევარმისაბმელები 0,75-დან 3,5 ტონამდე
O4
მისაბმელები და ნახევარმისაბმელები 3,5-დან 10 ტონამდე

ფილიალები

თბილისი
მოსკოვის გამზირი 29
+995551202620

დაჯავშნა

თარიღი
ლოკაცია
ავტომობილის ნომერი
ტელ. ნომერი
მითითებული დროისათვის ყველა ადგილი დაკავებულია

პირდაპირი ტრანსლაცია